Digitalizacja zabytków zespołu zamkowego w Podhorcach

Informacje

  • Kategoria:Digitalizacja architektury, Muzealia
  • Opis zadania: zadanie w ramach konkursów MKiDN
  • Wykonanie: 2017
  • Witryna projektu: Witryna

W październiku roku 2016 w celu zrealizowania kolejnego zadania Lwowska Galeria Sztuki, Fundacja "Zamek Podhorecki" ze Lwowa i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga nawiązały porozumienie. W ramach porozumienia do zadań Bractwa należało przeprowadzenie procesu aplikacji wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek, którego jestem wspołautorem, uzyskał aprobatę komisji MKiDN - kolejnymi etapami realizacji zadania było powołanie zespołu wykonawczego, a następnie przeprowadzenie digitalizacji, opracowanie i udostępnienie zbiorów. Realizację zadania powierzono naszej ekipie

Efektem prac wykonanych w ramach realizacji zadania jest dokumentacja, cyfrowa inwentaryzacja, naukowe opracowania i wytyczne konserwatorskie zespołu pałacowego w Podhorcach. Wyniki prac zawarte w komplecie dokumentacji, która będzie wyjściowym materiałem dla dalszych, specjalistycznych badań. Istotną wartością wykonanej dokumentacji będzie zapis stanu obecnego obiektu. Uszkodzenia tynków, które odsłoniły konstrukcje murów i detali pozwolą na opracowanie technik rekonstrukcji i odbudowy zniszczonych elementów.

Dokumentacja wykonana w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie podstawą do opracowania programu konserwatorskiego rewitalizacji Pałacu.

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus