Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków

Informacje

  • Kategoria: Aplikacja
  • Opis zadania: wykonanie interaktywnego słownika biogramów
  • Wykonanie: 2018
  • Słownik: Witryna

Interaktywny słownik powstał w wyniku digitalizacji 5 tomów słownika wydawanego w formie drukowanej od 2000r.
Słownik przeznaczony jest dla możliwie szerokiego grona czytelników. Dlatego łączy cechy opracowania przystępnego z wymogami naukowej precyzji, a w szczególności jest zgodny z zasadami przyjętymi i obowiązującymi przy pracy nad tego rodzaju publikacjami. Jego celem jest dostarczenie możliwie najbardziej rzetelnej, dokładnej i wszechstronnej informacji o ludziach działających na obecnych oraz dawnych ziemiach polskich, którzy zapisali się swą działalnością na polu konserwacji, restauracji, inwentaryzacji, dokumentacji i badań naukowych obiektów zabytkowych.

Designed by BootstrapMade | Updated by Pro Tempus